Smålands Vassklippning

Våtmarksskötsel

Våtmarksskötsel

Våtmarksskötsel är insatser som gynnar vårmarkens egenskaper och dess funktioner. Våtmarksskötsel handlar om att bevara markens vattenbuffrande förmåga och förhindra att våtmarken blir igenvuxen av bland annat träd och buskar. En våtmark är ett naturområde som renar och syresätter sjöar och vattendrag. Våtmarker innebär vatten strax över eller strax under markytan under större delen av året. Våtmarker delas in i tre huvudkategorier: Myrar, strandvåtmarker och övriga våtmarker.

Vassen har en förmåga att med tiden öka i täthet och i utbredning, liksom i vatten som i våtmarker. Detta kan i sin tur riskera att konkurrera bort annan vegetation som är viktigt för våtmarkerna. 

Vårt amfibiegående fordon kan ta sig fram lika smidigt i vatten som på land och med sin låga tjänstevikt ger den minimalt marktryck och därmed minimala körskador och markpåverkan.

Hur arbetar vi med våtmarksskötsel?

Det finns olika alternativ beroende på vilken typ av vegetation man vill gynna och vilken typ av våtmark. 

Förhindra överväxt
Våtmarker behöver skötas och hållas efter. De växer snabbt igen och vassen tar över. Detta skadar ekosystemets balans och minska vattenflöden.

Vi brinner för landskapsvård och har erfarenhet av olika typer av våtmarksklippning. Vi använder miljövänliga metoder och utrustning för att säkerställa att våtmarkens ekosystem bevaras. Vi arbetar utifrån naturen egna system och erbjuder den bästa lösningen för att möta era behov.