Smålands Vassklippning

Vassklippning/vassresning

Vassklippning/vassrensning

Vassklippning har lika många namn som  goda fördelar.
Vassklippning kallas ibland för vassröjning, vassrensning eller vass skötsel. Principen är densamma.
Vassklippning eller vassrensning innebär att man klipper ner vass och annan vattenväxtlighet till 1 – 2 meter under vattenytan beroende på vattendjup, sedan samlas klippt material ihop och forslas bort från vattnet.

Detta reducerar näringen i vattnet och förhindrar övergödning samt ger ett vackert resultat. Vassrensning har bäst effekt om man utför åtgärden under växtperioden maj till september. Har man inte klippt tidigare spelar det ingen roll när arbetet utförs.
Vi tar oss an arbete så länge sjöarna är öppna och vädret tillåter – kontakta oss.

Vi är vassast på jobbet!

Hur går vassrensning till?

Det finns olika metoder för vassklippning/vassrensning, generellt kan man säga att upprepad vassklippning har längre effekt än engångsklippningar. Vilken metod som passar er beror på vilken typ av vass eller vattenväxt som växer i vattnet, var i landet ni bor och hur omfattande åtgärd som önskas. Kontakta oss så gör vi en individuell plan för just er.

Hur fungerar det?
Den effektivaste tiden att klippa vassen är juni – september, då näringen fortfarande finns kvar i vasstrået. Har det inte varit klippt tidigare spelar det mindre roll när arbetet utförs.

Upprepad behandling
För att reducera vassbeståndet krävs upprepad vassklippning. För bästa effekt upprepas klippningen upptill 3 gånger per säsong, 3 år i rad. En investering i tre år är att rekommendera. Om man hoppar över klippningen ett år så återhämtar sig vassen snabbt och det man investerat året innan är i princip förgäves. Därför är kontinuitet i vassklippning och investering av största vikt.
När vassen klipps förhindras eller ”stryps” syretillförseln genom den ihåliga stammen ner till vassens rötter, som ofta växer i syrefattig miljö. Det är därför viktigt att klippa vassen så fort stråna bryter vattenytan.
När vassen väl är utrotad så varar det upptill 7 -10 år. Så fort vassen visar sig gäller det att vara på direkt, allt för att den inte ska få nytt fäste igen.

Vi tar hänsyn till häckande fågel
Vid klippning av fjolårsvass under tidig vår, måste hänsyn tas till sjöfåglar. Har området kända häckande fågelpar, ska klippningen senareläggas. Om bon upptäcks under pågående klippning klipps inte vassen närmast boet, utan körs vid ett senare tillfälle.

För total vassutrotning krävs flera års upprepade klippningar.

Det är nu näckrosorna kommer…

När väl vassen är utrotad så är det inte ovanligt att näckrosorna kommer. Till en början ett vackert och uppskattat inslag, men bör med rotsystem tas bort för att de inte ska sprida sig för mycket.

Maskinen fraktas med trailer

Våra vassmaskiner fraktas enkelt till uppdragsområdet på en specialbyggd trailer. Maskinen förflyttar sig sedan smidigt både på land och i vatten.

Vårt amfibiefordon Truxor T20 är en svenskbyggd vassklippare med en 24,8 hk motor som uppfyller de senaste miljökraven (2021). Modellen är idealisk för vassklippning och uppsamling av vattenväxter.

Truxor gör minimal skada i känsliga naturområden. Lågt marktryck göra att maskinen tar sig fram utan att skada miljön. Den förflyttar sig med hjälp av paddelförsedda larvband som har hydrostatisk drivning. Den har en dieselmotor från Kubota.

Goda anledningar att klippa vass

Vassklippning eller vassresning är bra för båda människor, djur och natur. Här följer några goda anledningar att klippa, rensa och föra bort vass.

  • Vackrare strand och vattenspegel
  • Minskad återföring av näring
  • Återskapande av våtmarksmiljöer
  • Förbättrad biologisk mångfald
  • Ökad syresättning
  • Värdeökning av fastighet vid t.ex. försäljning
  • Förbättrad vattengenomströmning
  • Ökad tillgänglighet
  • Förbättrad miljö för lekande fiskar.


Utnyttja RUT-avdraget

Vassklippning är ett jobb som omfattas av RUT-avdrag. Rut-avdraget erbjuds i enlighet med Skatteverkets föreskrifter och regler.

Välkommen att ta kontakt med oss för mer information.

Vi använder miljögodkända maskiner!

Smålands vassklippning använder enbart svensktillverkade vassklippare från Truxor-serien som tillverkas i Dorotea. Vårt amfibiefordon, ”vassklipparbåt”, Truxor T20 är en vassklippare med en 24,8 hk motor som uppfyller de senaste miljökraven (2021). T20 är idealisk för vassklippning och uppsamling av vattenväxter men går även att modifiera för andra uppdrag.

Truxormaskinernas huvudfunktion handlar om att effektivt kunna utföra större och krävande jobb utan att lämna efter sig skador på känsliga naturområden som annars tar många år för naturen att läka. Lågt marktryck gör att maskinen tar sig fram utan att lämna omfattande skador på marken. Den förflyttar sig med hjälp av paddelförsedda larvband vilket lämnar mycket begränsade spår.

I områden där maskinell vassklippning inte är möjlig eller lämplig använder vi andra metoder, åtgärden kan då utföras med röjsåg eller vasskniv/lie.

Vi använder läns som ett hjälpmedel för att samla ihop vassen i exempelvis strömma områden.

Miljöhänsyn

Av miljöhänsyn omfattar våra klippningar av vass och vattenväxter alltid ihopsamling och bärgning upp på land. Dock ej bortforsling. Önskas ombesörjande av bortforsling delgives separat offert för detta.

Vid klippning under maj och juni måste hänsyn tas för häckande fåglar. Är det känt att det finns häckande fåglar i det berörda området ska klippningen förläggas efter den 15 juli. Upptäcks häckande fåglar under klippning kommer det omedelbara området runt häckningsplatsen att lämnas oklippt.

Specialister på vassklippning