Smålands Vassklippning

Muddring

Muddring

Muddring innebär att man rensar bort slam och dy från sjöbotten eller dammar för att nå ett önskat djup eller få en trevligare strandmiljö. Man gräver bort sediment, slam och bottenmaterial. Muddring kan utföras i till exempel sjöar, dammar, dagvattendammar och vattendrag. 

Vi utför muddring i samklang med naturen och jobbar för att bevara ekosystemets balans för sund återhämtning. Kontakta oss  gärna för rådgivning och offert.

Miljöaspekter

Om muddringen görs så att bottenstrukturen och sedimenten påverkas i stor omfattning kan effekterna bli bestående. Påverkan tycks vara större i vattendrag än i hav. Pålagring av sediment kväver och försämrar vegetationens fotosyntes. 

Vid muddring tar man bort bottenmaterial vilket till exempel kan förhindra översvämning i en sjö, ett vattendrag eller hav. Detta påverkar miljön och därför gäller särskilda regler.

Muddring är en typ av åtgärd där man normalt behöver tillstånd. Kunden eller uppdragsgivaren ansvarar själv för att ansöka och få beviljat tillstånd hos länsstyrelsen.