Hur fungerar det?

Vid bokning kommer vår kontaktperson ut för att titta på jobbet tillsammans med er. Tillsammans fylls boknings och arbetsbeskrivningen ihop som underlag för avtal och bokningsbekräftelse som skickas senast 48 timmar efter besöket.

 

Hur lång tid tar det?

Som ett generellt riktmärke kring hur mycket tid som krävs för ett jobb, tar det ca 1 timme per 1000 m2 och två timmar att samla upp och transportera vassen upp på land för samma yta. Självklart så finns det många faktorer som påverkar den totala tiden. Exempel på detta kan vara vind, avstånd till uppsamlingsplats, strömmar, underlag, vasstyp mm. Generellt kan man räkna med tre timmar per 1000 m2. Eftersomdet finns så många faktorer som påverkar uppdragen utför vi alla våra uppdrag mot timdebitering.

 

Utnyttja RUT-avdraget

Vassklippning är ett jobb som omfattas av RUT-avdrag. Vassklippning med Rut avdrag kan därför erbjudas för endast 1014:-/timme plus etableringsavgift och milersättning inkl. moms. Rut-avdraget erbjuds i enlighet med Skatteverkets föreskrifter och regler. Ett av många andra krav, är att du som privatperson äger fastigheten som klippjobbet utförs på.

 

Vad använder vi för utrustning?

Smålands vassklippning använder enbart  svensktillverkade vassklippare från Truxor-serien som tillverkas i Dorotea. Vårt amfibiefordon, "vassklipparbåt", Truxor T20 är en vassklippare med en 24,8 hk motor som uppfyller de senaste miljökraven (2021). T20 är idealisk för vassklippning och uppsamling av vattenväxter men går även att modifiera för andra uppdrag.

Truxormaskinernas huvudfunktion handlar om att effektivt kunna utföra större och krävande jobb utan att lämna efter sig skador på känsliga naturområden som annars tar många år för naturen att läka. Lågt marktryck gör att maskinen tar sig fram utan att lämna omfattande skador på marken. Den förflyttar sig med hjälp av paddelförsedda larvband vilket lämnar mycket begränsade spår.

 

Miljöhänsyn

Av miljöhänsyn omfattar våra klippningar av vass och vattenväxter alltid ihopsamling och bärgning upp på land. Dock ej bortforsling. Önskas även ombesörjande av bortforsling delgives separat offert för detta.

Vid klippning under maj och juni måste hänsyn tas för häckande fåglar. Är det känt att det finns häckande fåglar i det berörda området ska klippningen förläggas efter den 15 juli. Upptäcks häckande fåglar under klippning kommer det omedelbara området runt häckningsplatsen att lämnas oklippt.

Kontakta oss

 

Du är välkommen att kontakta oss via telefon eller mail!

 

(+46) 0701500154

info@lanttjanst.se

Kontakta oss
Vasstrå